widszewski
Dawid Kraszewski VerifiedJoined: 11/19/2020
Uwielbiam poezję. Kiedy przeczytałem po raz pierwszy wiersze Tadeusza Dąbrowskiego, poczułem, że pragnę czytać i czuję tekst. Dotąd nie wiedziałem, czym chciałbym się zająć. Dziś piszę doktorat na temat zmysłowego oraz cielesnego przeżywania lektury, spotkanie z liryką Dąbrowskiego i z nim samym nie było bez znaczenia. Chodzi o to, by nie tyle uczyć, co inspirować do czytania, dzięki temu rozumiemy siebie, a zarazem tego kogoś po drugiej stronie słów.
100 zł / session0.0
Korepetycje z języka polskiego
Polski online, matura, egzamin ósmoklasisty
100 zł /
About the class

Pomogę w przygotowaniu do: - egzaminu maturalnego, - egzaminu ósmoklasisty, - przyswojeniu bieżącego materiału z zajęć, - pisania długich i krótkich form wypowiedzi. Zajęcia online trwają 90 minut. Zapraszam do kontaktu :)

Subject reference

JęzykiPolski

Preferred age of the students

- prefered primary school
- prefered high school
- prefered students
- prefered adults

Preferred level of the students

- beginner
- lower intermediate
- intermediate
- higher intermediate
- advanced