justynas
Justyna Szymańska VerifiedJoined: 12/27/2020
Jestem nauczycielką języka polskiego szkoły podstawowej. Ukończyłam filologię polską na specjalizacji nauczycielskiej z wiedzą o kulturze na Uniwersytecie Gdańskim w 2015 roku.
50 zł / session0.0
Korepetycje z języka polskiego on-line
Język polski
50 zł /
About the class

Udzielam korepetycji z języka polskiego on-line na poziomie szkoły podstawowej. Przygotowuję do egzaminu ósmoklasisty, prac klasowych i sprawdzianów. Pomagam napisać poprawne wypracowania oraz odrobić zadania domowe. Koszt: 50 zł za 60 min lekcji.

Subject reference

Nauki humanistycznePolskiJęzyki

Preferred age of the students

- prefered primary school

Preferred level of the students

- beginner
- lower intermediate
- intermediate
- higher intermediate